TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


821/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng hứa mua hứa bán cổ phiếu

  • 449
  • 27

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

Sơ thẩm
17-05-2016
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/1/2008, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Tín (sau này đổi tên thành NĐ_Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Phú Thọ) (sau đây gọi tắt là Công ty Bảo Tín, NĐ_Công ty Phú Thọ) và ông BĐ_Nguyễn Thành Hải có ký một Hợp đồng Hứa mua hứa bán cổ phiếu số 03/TCMS 2008. Theo đó Công ty Bảo Tín hứa mua và ông BĐ_Hải hứa bán 400.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt, giá chuyển nhượng là 14.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 5.600.000.000 đồng. Cùng ngày Công ty Bảo Tín đã chuyển tiền thanh toán cho ông BĐ_Nguyễn Thành Hải toàn bộ số tiền theo đúng hợp đồng nêu trên thông qua đơn vị chuyển tiền là LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro. LQ_Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Rủi Ro xác nhận đã chuyển tiền cho LQ_Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Đạt dưới tên đăng ký là ông BĐ_Hải.

01/2015/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

  • 322
  • 69

Tranh chấp hợp đồng mua bán cổ phiếu

12-01-2015

Hợp đồng thứ nhất lập ngày 30/5/2008 có nội dung ông BĐ_Trần Linh (bên A) chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện sông Ba Hạ cho ông NĐ_Đoàn Cửu Vân (Bên B) có giá gốc là 10.000 đồng/cổ phiếu; giá chuyển nhượng là 13.600 đồng/1 cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng là 272.000.000 đồng; trong đó, bên B thanh toán cho bên A số tiền chênh lệch 72.000.000 đồng ngay sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại bên B thanh toán cho bên A để nộp tiền góp vốn điều lệ cho Công ty theo tiến độ quy định của Công ty được chia làm 3 đợt, cụ thể: đợt 1: nộp 20% giá trị mua đến ngày 31/5/2008; đợt 2: 40% giá trị mua đến ngày 31/8/2008 và đợt 3: nộp 40% giá trị mua sẽ thông báo sau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực đến khi bên A đã hoàn tất các thủ tục pháp lý sang tên sổ cổ đông cho bên B.