CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

94/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 252
  • 19

Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính

12-07-2013
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Cho thuê tài chính 3- Ngân hàng An Phát yêu cầu BĐ_Công ty TNHH Thiên Linh phải có nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng số tiền nợ của các hợp đồng cho thuê tài chính số tiền tổng cộng là 4.124.019.041đồng, trong đó nợ gốc là 2.020.854.500 đồng và nợ lãi là 2.098.162.541 đồng, trả làm một lần ngay khi án có hiệu lực thi hành. Nếu công ty không thanh toán thì yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê. Hội đồng xét xử xét thấy: *Về số nợ vay: Căn cứ vào các hợp đồng cho thuê tài chính số 093/05/ALC3-NSG-HĐ ký ngày 28/06/2005; số 203/07/ALC3-HĐ ký ngày 07/12/2007; số 145/08/ALC3-HĐ ký ngày 30/12/2008; số 044/07/ALC3-HĐ ký ngày 16/4/2007, do hai bên ký kết và bảng chi tiết tính lãi thì đến thời điểm xét xử sơ thẩm BĐ_Công ty TNHH Thiên Linh còn nợ số tiền tổng cộng là 4.124.017.041 đồng, trong đó nợ gốc là 2.020.854.500 đồng và nợ lãi là 2.098.162.541 đồng.


Bản án/Quyết định số: 451/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 260
  • 15

Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính

07-09-2006
TAND cấp tỉnh

Trong đơn khởi kiện đề ngày 23 tháng 02 năm 2006, bản tự khai ngày 13/3/2006, các biên bản hòa giải ngày 17/4/2006, ngày 19/4/2006 và ngày 24/7/2006 và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Công ty Cho thuê tài chính Nga Lự (NLTC) trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Giày thời trang Yến Trang có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về thuê tài sản. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn BĐ_Công ty TNHH Giày thời trang Yến Trang thanh toán số nợ gốc và lãi phát sinh từ 03 (ba) Hợp đồng thuê tài chính số 651-02179 ngày 26/9/2002, số 722-02250 ngày 20/12/2002 và số 1318-04308 ngày 15/9/2004 là 934.533.648 đồng.


Bản án/Quyết định số: 56/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 198
  • 8

Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính

23-02-2006
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn là NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam trình bày: ngày 18/02/2004, NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam và BĐ_DNTN SX Hải Anh có ký hợp đồng cho thuê tài chính số K2004014 với nội dung: NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam cho BĐ_DNTN SX Hải Anh thuê một máy thêu vi tính loại 330MM X 550MM, 9 màu, 20 đầu, Model SWF/C WE920-55, xuất xứ Hàn Quốc, giá trị 50.000 USD. Thời hạn thuê: 60 tháng (bao gồm 3 tháng ân hạn). Ngày bắt đầu thuê: 25/7/2004. Giá trị thuê: 51.996,24 USD. Lãi suất thuê/ năm: LIBOR (3 tháng) + 2,4%.