CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

21/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 689
  • 26

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

29-08-2014
TAND cấp huyện

Xét thấy hợp đồng tín dụng các bên ký kết có thành lập bằng văn bản, bà BĐ_Trân và ông LQ_Thành có thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay, được hai bên ký kết thể hiện ý chí tự nguyện phù họp với quy định của pháp luật theo điểm c khoản 1 Điều 80 Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa hôm nay các bên thống nhất với nhau về số nợ vay và lãi chưa đóng, nhưng chưa thống nhất về thời gian trả.


05/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 148
  • 7

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

23-05-2011
TAND cấp huyện

Tháng 11/2006, Doanh nghiệp Tư nhân Đồng An (sau đây viết tắt là DNTN Đồng An) biết BĐ_Công ty cổ phần thương mại Tiến Quân nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miển Nam có cho thuê một phần nhà tại số 173 đường HBT, phường 6, quận X, thành phố HCM. Sau khi tiếp xúc với ông LQ_Trần Quang Phú là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, DNTN Đồng An đồng ý thuê 05 năm và trả trước cho Công ty số tiền 5.000.000.000 đồng. Sau khi nhận xong 4.000.000.000 đồng (không có biên nhận), ông LQ_Phú có hứa khi nào lập xong hợp đồng cho thuê mặt bằng và nhận hết 1.000.000.000 đồng còn lại thì Công ty sẽ lập phiếu thu cho DNTN Đồng An.


103/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 549
  • 41

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

18-09-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 18/6/2013 và các giai đoạn tố tụng, nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hà Hải (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Hà Hải) do ông Nguyễn Văn Sải làm đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 09/6/2003 NĐ_Công ty Hà Hải có ký hợp đông số: 01-03/HĐVT với BĐ_Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mai Nga (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Mai Nga) và ông LQ_Trương Văn Mẫn, theo đó, NĐ_Công ty Hà Hải cho BĐ_Công ty Mai Nga vay số tiền là 2.500.000.000đ, mục đích vay tiền là để xây dựng nhà xưởng, thời hạn vay là 12 tháng, phương thức vay là NĐ_Công ty Hà Hải chuyển tiền cho BĐ_Công ty Mai Nga thành 06 đợt theo từng hạng mục của công trình xây dựng nhà xưởng, lãi suất là 1.12%/tháng, tính từ ngày nhận đủ tiền vay, tiền lãi sẽ được khấu trừ vào tiền thuê nhà xưởng theo hợp đồng thuê ngày 27/01/2003.


91/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 494
  • 47

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

06-08-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 22/6/2009, NĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Minh Hưng và Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nhật Phú do ông BĐ_Nguyễn Đình Dân là chủ doanh nghiệp có ký kết với nhau Hợp đồng tín dụng số 00002/HĐTD/SME-DN/TCB-MICROBANKING. Theo hợp đồng, Ngân hàng đồng ý cho Doanh nghiệp Tư nhân Nhật Phú vay số tiền là 1.800.000.000 (một tỷ tám trăm triệu) đồng nhằm mục đích đầu tư mua máy móc sản xuất nước đá tinh khiết, xây hầm nước đá cây và hệ thống máy lọc nước. Thời hạn vay 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên. Lãi suất vay áp dụng từ ngày giải ngân vốn vay lần đầu tiên đến ngày 30/6/2009 là 10,5%/năm, lãi suất sẽ được điều chỉnh 3 (ba) tháng một lần và bằng lãi suất huy động tiết kiệm thường 12 (mười hai) tháng loại trả lãi sau của Ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 0,54%/tháng/quý/năm nhưng không thấp hơn lãi suất cho vay tối thiểu được quy định bởi Ngân hàng tại từng thời kỳ theo thời từng đối tượng khách hàng, tương ứng thời điểm thay đổi lãi suất.


122/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 527
  • 39

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

05-08-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Mai Vinh (gọi tắt NĐ_Công ty Mai Vinh) thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/7/2005 (Đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 19/8/2013) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HCM. Ngày 15/01/2010, NĐ_Công ty Mai Vinh (do ông Phan Hùng Dũng là Tổng Giám đốc) cho BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phúc Khang (gọi tắt BĐ_Công ty Phúc Khang) vay 5 tỷ đồng theo Hợp đồng cho mượn tiền số 01/2010 (gọi là Hợp đồng số 01) với thời hạn vay 06 tháng, không lãi suất qua Phiếu chi số 046/01/C ngày 15/01/2010 là 2 tỷ đồng; số 056/01/C ngày 18/01/2010 là 1 tỷ đồng; số 131/01/C ngày 29/01/2010 là 1 tỷ đồng và số 036/03/C ngày 09/3/2010 là 1 tỷ đồng.