CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 12/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1002
  • 135

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

29-08-2008

Ngày 20/01/2003, Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm Đàm Kim ra quyết định số 18/QĐ-CT chấm dứt tư cách thành viên BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm BN của ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý (BL.20,92.T1). Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý yêu cầu: Hủy bỏ quyết định số 18/QĐ-CT ngày 28/10/2003 của Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm của Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm, phục hồi toàn bộ quyền lợi thành viên Công ty của ông NĐ_Nguyễn Ngọc Quý tại BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm; bồi thường những thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, về thu nhập bị mất do Quyết định sai trái này gây ra; Buộc Giám đốc BĐ_Công ty TNHH Thành Tâm BN phải thanh toán số tiền còn nợ (gốc và lãi) trong công trình Malaysia và các Khoản nợ theo cam kết, cụ thể gồm: 126.000.000 đồng chi phí khai thác công trình Malaysia và hoàn trả 250.000.000 đồng mà ông Giám đốc Đàm Kim đã vay cho Công ty; Chia lợi nhuận của Công ty cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp.


Bản án/Quyết định số: 01/2006/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2509
  • 211

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

04-04-2006

Từ khi LQ_Công ty Phát Đạt thành lập ngày 01/02/1992 đến ngày 8/10/1997 đã 4 lần thay đổi các thành viên công ty; nhưng Điều lệ, vốn điều lệ của Công ty vẫn không thay đổi và hiện nay chỉ còn hai thành viên tham gia, đó là bà NĐ_Nguyễn Thị Bích Thủy và ông BĐ_Lê Quang Tình; mỗi người góp 50% vốn, thành viên là 235.000.000 đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty là ông BĐ_Lê Quang Tình; Công ty hợp đồng thuê bà Trịnh Đào làm giám đốc.


Bản án/Quyết định số: 05/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2305
  • 198

Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty TNHH)

08-09-2014
TAND cấp tỉnh

Ngày 15 tháng 10 năm 2003, ông NĐ_Huỳnh Thanh Mỹ góp vốn vào BĐ_Công ty TNHH Hồng Mai. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do không thống nhất về quản lý, điều hành BĐ_Công ty nên ông và ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công ty có thỏa thuận kiểm kê lại tài sản của BĐ_Công ty, sau đó ông Thuận sẽ đại diện BĐ_Công ty nhận chuyển nhượng hoàn lại phần vốn góp của ông để ông rút khỏi BĐ_Công ty. Ngày 28 tháng 01 năm 2007, BĐ_Công ty TNHH Hồng Mai đã kiểm kê tài sản và xác định trị giá tài sản của BĐ_Công ty tại thời điểm này là 1.858.413.000đ, chia cho 03 thành viên thì mỗi thành viên sở hữu phần tài sản trong BĐ_Công ty là: 619.471.000 đồng. Ngày 11 tháng 08 năm 2007, ông và ông Thuận đã ký biên bản thỏa thuận, theo đó ông Thuận đại diện BĐ_Công ty đồng ý trả lại phần góp vốn của ông với số tiền là 619.471.000 đồng, với phương thức thanh toán là kể từ ngày 01/8/2007 hàng tháng BĐ_Công ty thu tiền hàng về, thời hạn thanh toán là ông Thuận sẽ thanh toán cho ông số tiền 40.000.000 đồng/tháng cho đến khi hết số tiền vốn góp của ông. Từ ngày 11 tháng 08 năm 2007 đến ngày 25 tháng 08 năm 2008, BĐ_Công ty TNHH Hồng Mai đã trả cho ông số tiền là 517.000.000 đồng. Từ đó đến nay, mặc dù ông đã nhiều lần yêu cầu nhưng BĐ_Công ty không tiếp tục thanh toán cho ông tiền còn thiếu trong vốn góp của ông là 102.471.000 đồng.