TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


49/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

  • 147
  • 24

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Sơ thẩm
26-09-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 15.01.2013, bản tự khai và các biên bản hòa giải, nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Schonden Việt Nam trình bày: Ngày 20/12/2007 theo hợp đồng thuê và bản sửa đổi hợp đồng thuê mặt bằng thuộc tòa nhà CT Plaza giữa NĐ_Công ty Schonden Việt Nam (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Schonden) và BĐ_Công ty cổ phần quốc tế T & A (từ đây gọi tắt là BĐ_Công ty T & A) đã ký kết, chúng tôi đã chuyển số tiền đặt cọc cho BĐ_Công ty T & A nhằm thuê mặt bằng phòng 601-Tòa nhà C.T Plaza với số tiền như sau: Đợt 1: 27.597USD; đợt 2: 814.342.620đ

04/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

  • 76
  • 14

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Sơ thẩm
16-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 20/8/2010 NĐ_Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thành Khang (gọi tắt l NĐ_Công Ty Thành Khang) đă kư hợp đồng thuê mặt bằng số 05/2010/CN.IDC với BĐ_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Thanh Hưng (Chi nhánh BĐ_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Thanh Hưng) (gọi tắt l BĐ_Công Ty Thanh Hưng), theo đó BĐ_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Thanh Hưng thuê một phần căn nhà số 621 Quốc lộ 13, phường Hiệp B́nh Phước, quận TĐ, thành phố HCM thuộc quyền sở hữu của NĐ_Công Ty Thành Khang với mục đích sử dụng làm văn pḥng chi nhánh, thời gian thuê là 01 năm, giá thuê là 12.000.000 đồng/tháng (giá trên chưa bao gồm thuế GTGT).

104/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

  • 125
  • 10

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Sơ thẩm
19-06-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của Nguyên đơn, bà NĐ_Lê Thị Linh thì: Ngày 14/6/2012 bà và ông BĐ_Nguyễn Văn Ninh có ký hợp đồng thuê mặt bằng để làm dịch vụ chăm sóc da tại số 87 HHT, Phường 13, quận TB, Thành phố HCM. Giá thuê là 16.000.000 đồng/tháng, thời hạn hợp đồng là 02 năm kể từ ngày 29/7/2012 đến ngày 28/7/2014. Bà có đặt cọc trước 03 tháng tiền thuê mặt bằng là 48.000.000 đồng. Hợp đồng trên không được ra công chứng chứng thực.

04/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

  • 135
  • 11

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Sơ thẩm
16-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 20/8/2010 NĐ_Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Liên Hoan (gọi tắt là NĐ_Công Ty Liên Hoan) đã ký hợp đồng thuê mặt bằng số 05/2010/CN.IDC với BĐ_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Lâm Hoàng (Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Lâm Hoàng) (gọi tắt là BĐ_Công Ty Lâm Hoàng), theo đó BĐ_Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Phát triển Lâm Hoàng thuê một phần căn nhà số 621 Quốc lộ 13, phường HBP, quận TĐ, thành phố HCM thuộc quyền sở hữu của NĐ_Công Ty Liên Hoan với mục đích sử dụng làm văn phòng chi nhánh, thời gian thuê là 01 năm, giá thuê là 12.000.000 đồng/tháng (giá trên chưa bao gồm thuế GTGT). Ngày 26/06/2012 hai bên ký hợp đồng phụ lục hợp đồng 05/PLHĐ/2010CN.IDC điều chỉnh thời gian thuê nhà từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2012.

Bản án/Quyết định số: 36/2013/KDTM-ST

  • 163
  • 41

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Sơ thẩm
25-11-2013
TAND cấp huyện

Năm 2007, nguyên đơn có cho bị đơn thuê mặt bằng để làm chi nhánh, nhà để xe và nơi làm máy phát điện theo Hợp đồng thuê số 2007HD/AP01 ngày 07/02/2007 với nội dung chủ yếu như sau: - Bên A cho bên B thuê 04 căn nhà liên tiếp số 8;9;10;11 lô F4 , Khu phố 1, phường LBT, Tp. BH, tỉnh ĐN. - Thời hạn thuê là 10 năm từ 01/4/2007 đến 31/3/2017. Giá thuê tương đương 1300 USD/tháng, chưa bao gồm VAT, thanh toán bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngân hàng. Giá thuê điều chỉnh tăng hàng năm. - Ngày 30/7/2007, hai bên kí Phụ lục hợp đồng với nội dung thay đổi thời gian thuê mới là 20 năm, tính từ 01/7/2007. - Ngày 13/5/2011, hai bên kí Phụ lục hợp đồng với nội dung thay đổi giá thuê, giá thuê mới là 3000 USD/tháng, chưa bao gồm VAT, thanh toán bằng tiền Việt Nam theo tỷ giá ngân hàng. Giá thuê chỉ điều chỉnh tăng 02 năm/ lần.