CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

35/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 291
  • 27

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý

21-06-2012
TAND cấp huyện

Ngày 12/03/2008, NĐ_Công ty cổ phần Siala (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Siala) và BĐ_Công ty cổ phần Bông Lan Tinh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Bông Lan Tinh) cùng ký hợp đồng số 001/HĐ/2008-BBC, nội dung: BĐ_Công ty Bông Lan Tinh vay của NĐ_Công ty Siala số tiền 5.000.000.000đ (năm tỷ đồng) nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay là 02 tháng (từ 12/03/2008 đến 12/05/2008), lãi suất vay là 1.3%/tháng, lãi quá hạn là 150% lãi suất vay. Để đảm bảo cho khoản vay trên, NĐ_Công ty Siala đã giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 734118 do ủy ban nhân dân Thành phố HCM cấp ngày 08/09/2006. Hai bên chi lập biên bản giao nhận giấy quyền sử dụng đất vào ngày 08/07/2008, không lập phụ lục hợp đồng hoặc văn bản ghi nhận khác.


Bản án/Quyết định số: 10/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 360
  • 22

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý

30-12-2008