CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 65/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 682
  • 39

Tranh chấp hợp đồng gia công vải

24-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 11/04/2013 NĐ_Công ty TNHH Một thành viên May mặc Âu Phục (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Âu Phục) và BĐ_Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Shen Long (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Shen Long) kí kết Hợp đồng gia công số 01/QP-SL, về việc nhận gia công chần gòn. Cụ thể: Tên hàng – số lượng – giá cả: NĐ_Công ty Âu Phục nhận gia công vải chần gòn các loại cho BĐ_Công ty Shen Long. Tên hàng: Chần Gòn; số lượng: 60.000 Yard; Đơn giá: 0,3 USD; Thành tiền: 18.000USD. Giá chưa bao gồm thuế (VAT). Tỷ giá xuất hóa đơn được quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Shang hai Commercial and Savings Bank, Ltd - Nai Branch. BĐ_Công ty Shen Long cung cấp nguyên phụ liệu cho NĐ_Công ty Âu Phục theo số lương, định mức, trị giá gia công và nhận lại thành phẩm gia công. NĐ_Công ty Âu Phục giao trả thành phẩm gia công cho BĐ_Công ty Shen Long theo số lượng hợp đồng đã gia công.


Bản án/Quyết định số: 107/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 559
  • 40

Tranh chấp hợp đồng gia công vải

14-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC