TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


1817/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

  • 176
  • 16

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Sơ thẩm
18-10-2016
TAND cấp huyện

Trong khoảng thời gian tháng 08/2011, NĐ_Công ty TNHH SX-TM-DV-ĐT Thanh Minh ( NĐ_Công ty Thanh Minh) có ký với BĐ_Công ty cổ phần xây dựng An Minh ( BĐ_Công ty An Minh) các hợp đồng : 1.Hợp đồng Logistic Bình Dương số 055-11/TP-XN3 ký ngày 19/8/2011 về việc cung cấp dịch vụ lắp đặt khung thép tiền chế nhà kho 10.000m2 thuộc dự án Trung tâm Logistic Bình Dương, trị giá hợp đồng 881.561.000 đồng. Ngày 31/12/2012, hai bên công ty đã ký biên bản thanh quyết toán thanh lý hợp đồng số 03-13/TL-THIVICO, các bên xác nhận NĐ_Công ty Thanh Minh đã nhận 05 đợt, tổng cộng 793.404.000 đồng, BĐ_Công ty An Minh còn nợ 88.156.100 đồng.

52/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

  • 156
  • 15

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Sơ thẩm
27-09-2013
TAND cấp huyện

Nguyên đơn và Bị đơn có ký hợp đồng tổ chức sự kiện số 24/HĐTT/T10 – 2011 ngày 24/10/2011 với nội dung Nguyên đơn biên tập, dàn dựng và tổ chức sự kiện lễ khai trương tòa nhà hội sở mới LQ_Ngân hàng TMCP Định Vinh (LQ_DVCOMBANK) cho Bị đơn. Việc thi công, thực hiện công việc chi tiết và giá trị hợp đồng được cả hai bên thống nhất thể hiện trong các phụ lục hợp đồng số 1 ngày 24/10/2011, số 2 ngày 26/10/2011, số 3 ngày 27/10/2011 và số 4 ngày 31/10/2011. Căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, lễ khai trương được tổ chức vào sáng ngày 12/11/2011 tại 927 THĐ, Phường 1, Quận Y, Thành phố HCM.

06/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

  • 102
  • 8

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Sơ thẩm
24-05-2013
TAND cấp huyện

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2007, giữa NĐ_Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Anh Minh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Bảo vệ Anh Minh) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Công Nghiệp nay đổi tên mới là BĐ_Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Comec (gọi tắt là BĐ_Công ty Comec) có ký với nhau 3 hợp đồng kinh tế, gồm hợp đồng số 29/2007 /HĐKT ngày 02/10/2007, NĐ_Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Anh Minh là đơn vị bảo vệ an ninh tại nhà máy gạch TERRAZZO COMEC tại địa chỉ 65A đường số 5A khu công nghiệp BD. Hợp đồng số 30/2007 /HĐDV ngày 14/11/2007, NĐ_Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Anh Minh là đơn vị bảo vệ an ninh tại khuôn viên tường rào nhà máy gạch ngói COMEC MP tọa lạc tại Thị Trấn MP, huyện BC, Tỉnh BD. Hợp đồng số 850- HĐBV/2008 ký ngày 31/12/2008 NĐ_Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Anh Minh cung cấp dịch vụ bảo vệ và kiểm soát tài sản tại cửa chính văn phòng làm việc của công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Công Nghiệp số 432-434 đường 3-2, Phường 12, Quận X, Thành phố HCM.

76/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

  • 164
  • 14

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Sơ thẩm
14-09-2015
TAND cấp huyện

Ngày 19/10/2010 NĐ_Công ty cổ phần E.N.O.T và BĐ_Công ty cổ phần Vỹ Quang có ký hợp đồng kinh tế số 07.10/HĐKT.ECON.2010 về việc cho thuê, đóng và nhổ cừ Larsen loại IV, L=12m, thi công công trình xây dựng tại địa điểm 2735 PTH, Phường 7, Quận X, thành phố HCM. Quá trình thực hiện hợp đồng phía NĐ_Công ty cổ phần E.N.O.T đã hoàn tất việc thi công, quyết toán, nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính cho BĐ_Công ty cổ phần Vỹ Quang. Cụ thể: Giá trị khối lượng quyết toán: 2.135.104.402 đồng Số tiền đã thanh toán: 1.412.585.757 đồng Số tiền còn nợ: 722.518.757 đồng

15/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ xin chấp thuận chủ trương của UBND và giấy phép đầu tư

  • 539
  • 53

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Sơ thẩm
25-06-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà An Phát là bên trung gian giàn xếp (môi giới) cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Gia Định trao đổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà (RESCO) để có được khu đất tại khu đô thị mới An Khánh, An Phú để đầu tư xây dựng bệnh viện theo hướng xã hội hoá lĩnh vực y tế; cùng với việc tư vấn, soạn thảo văn bản cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Gia Định để đạt được sự chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện trên khu đất này.