TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 421/2006/KDTM-ST

  • 205
  • 35

Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi vốn vay thành cổ phần

Sơ thẩm
24-08-2006
TAND cấp tỉnh

Hợp đồng đưa ra một số điều kiện mà bên vay là BĐ_Công ty TNHH xây dựng giao thông Thành Đạt phải xuất trình:  Bản sao quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép BĐ_Công ty TNHH xây dựng giao thông Thành Đạt vay nợ nước ngoài theo hợp đồng này;  Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép bên vay chuyển thành công ty cổ phần với tên BĐ_Công ty cổ phần Thành Đạtvà được bán 30% vốn phát hành của công ty này cho NĐ_Công ty Qualitify Veriry;  Thư tiết lộ có nội dung chi tiết nêu trong phụ lục 2 của hợp đồng.