TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 05/2003/HĐTP-KT

  • 87
  • 10

Tranh chấp hợp đồng sơn bảo vệ thiết bị thuỷ điện

24-02-2003

Ngày 19/12/1997, Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Yaly (bên A) và BĐ_Công ty TNHH Phát Đạt (bên B) ký kết với nhau Hợp đồng kinh tế Giao nhận thầu cung cấp sơn và thi công sơn cho công trình thủy điện Yaly số 785 ĐVN/TĐIL- 2 và hai bản phụ lục số 1 và số 2. Ngày 14/01/1998, hai bên ký Phụ lục 3 (Điều chỉnh hợp đồng số 785 ĐVN/TĐIL- 2 ngày 19/12/1997). Ngày 04/07/1998, ký tiếp phụ lục 4 (Điều chỉnh hợp đồng số 785 ĐVN/TĐIL- 2 ngày 19/12/1997).