CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 07/2003/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 172
  • 5

Tranh chấp hợp đồng nuôi thả cá

29-05-2003

Bên A giao cho bên B nuôi thả cá tại hồ điều hoà YS với diện tích mặt hồ là 43 ha theo đúng quy định số 405/QĐ-UB ngày 05/08/1999 của BĐ_Ủy ban nhân dân huyện TT trong thời gian 5 năm từ ngày 22/09/1999 đến ngày 22/09/2004. Giá trị của hợp đồng kinh tế là 50,3 tấn cá/ năm. Phương thức và điều kiện thanh toán: Bằng tiền mặt theo sản lượng đã bỏ thầu và được quy ra thóc là 1 kg cá = 2,5 kg thóc. Giá thóc được tính theo giá tiền thóc nộp thuế nông nghiệp tại thời điểm thanh toán. Thời điểm thanh toán một năm chia thành 2 đợt: Đợt 1: Trong tháng 6 nộp 40% sản lượng cả năm. Đợt 2: Trong tháng 12 nộp 60%.