CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

82/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 283
  • 24

Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình

30-09-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 11 tháng 02 năm 2015 cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Linh Châu có người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Đức Toàn trình bày: Ngày 26/03/2006, NĐ_Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Linh Châu (viết tắt là NĐ_Công ty Linh Châu) và BĐ_Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Vũ Ninh (Vunico) (viết tắt là BĐ_Công ty Vũ Ninh) cùng ký “Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp” số 06/HĐKT. Theo đó, BĐ_Công ty Vũ Ninh giao cho NĐ_Công ty Linh Châu thi công hạng mục công trình: “Đê lấn biển tạo khu dân cư mới LG, Thị xã LG, tỉnh BT”. Nội dung hợp đồng số 06/HĐKT gồm các điểm chính sau: - NĐ_Công ty Linh Châu nhận thi công theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình đã được duyệt. Đê lấn biển có chiều dài toàn tuyến là: 1.373,5 m. Khối lượng thực hiện hợp đồng căn cứ theo khối lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt.


Bản án/Quyết định số: 09/2003/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 202
  • 13

Tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình

29-05-2003

Ngày 10/07/1996 BĐ_Tổng Công ty lắp máy Minh Quân (sau đây gọi là BĐ_SAMALO) và NĐ_Công ty TNHH Nam Vang (sau đây gọi tắt là NĐ_Nam Vang) ký Hợp đồng số 01. Theo hợp đồng này thì BĐ_SAMALO sẽ giao cho NĐ_Nam Vang thi công phần làm sạch chuẩn bị bề mặt và sơn phủ kết cấu thép công trình nhà máy xi măng Bút Sơn theo hồ sơ mời thầu gói 1 và những khối lượng phát sinh trong quá trình thi công mà chủ đầu tư yêu cầu.