CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 20/2003/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 366
  • 19

Yêu cầu chấm dứt hành vi quảng cáo trái pháp luật

23-06-2003

Ngày 23/7/2001, NĐ_Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn An do ông Trần Chí Lương, chức vụ Phó giám đốc đại diện; NĐ_Công ty TNHH sản xuất Mousse Trung Quân do bà Lưu Thuý Châu, chức vụ Giám đốc đại diện và NĐ_Công ty TNHH sản xuất đồ nhựa Lan Khuê do ông Nguyễn Văn Dang, chức vụ Giám đốc đại diện cùng khởi kiện yêu cầu BĐ_Công ty cổ phần cao su Vitsean (gọi tắt là BĐ_Công ty Vitsean) phải chấm dứt hành vi quảng cáo trái pháp luật gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm của các Công ty, phải đăng cải chính và xin lỗi công khai các nguyên đơn trên các báo mà BĐ_Công ty Vitsean đã đăng trong tháng 7/2001. Các nguyên đơn không yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất tinh thần vì thiệt hại thực tế không tính được.