CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

02/2006/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 202
  • 13

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ phục vụ khách du lịch

05-04-2006

Ngày 10/6/2002 và ngày 10/01/2003, đại diện Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear tại MC, tỉnh QN trực thuộc BĐ_Công ty Queenbear là ông Trần Nho Kiên - giám đốc và ông Lê Hồng Thắng - Phó giám đốc Chi nhánh ký hợp đồng số 09/HĐ-KT và hợp đồng không số về việc phục vụ khách ăn uống với nhà hàng Hậu Lộc, nội dung hai bên thoả thuận như sau: Khách du lịch Trung Quốc ăn tại nhà hàng Hậu Lộc: giá ăn sáng là 10.000 đồng/xuất; giá ăn chính là 30.000 đồng/xuất, sau 3 tháng Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear sẽ thanh toán cho Nhà hàng Hậu Lộc tổng số tiền của tháng thứ nhất và (Thanh toán đuổi cho các tháng tiếp theo); nhà hàng Hậu Lộc sẽ trích lại tiền % cho Chi nhánh BĐ_Công ty Queenbear tại MC.