TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


Bản án/Quyết định số: 04/KDTM-GĐT

  • 211
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán mật rỉ đường

05-04-2006

Do lô hàng mật rỉ đường không đảm bảo chất lượng, khách hàng Trung Quốc từ chối nhận hàng, nên buộc Công ty PROSIMEX - chi nhánh Quảng Ninh phải bán hạ giá gây thiệt hại, nên đã kiện Công ty Vân Anh - TH và đã được Tòa án nhân dân tỉnh TH và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử buộc Công ty Vân Anh - TH phải bồi thường cho Công ty PROSIMEX số tiền thiệt hại là 642.359.000đ (kể cả án phí sơ thẩm và phúc thẩm).