CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 14/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 189
  • 16

Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt sàn Vinyl

27-05-2009

Ngày 5/6/2006, NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Sơn (Bên B) (sau đây viết và gọi tắt là NĐ_Công ty An Sơn) ký Hợp đồng kinh tế số 06.2006/HDKT-HOANGHAI-01 với BĐ_Doanh nghiệp tư nhân nội thất Hồng Hà (Bên A) (sau đây viết và gọi tắt là BĐ_Doanh nghiệp Hồng Hà), với nội dung: Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận cung cáp và thi công lắp đặt sàn Vinyl cho các hạng mục công trình tàu biển du lịch của bên A tại thành phố HCM và Nha Trang, tổng giá trị hợp đồng hai bên ký kết tạm tính là 264.803.000 đồng;