CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2008/KDTM-PT: Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 595
  • 66

Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại

11-04-2008
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH thương mại-dịch vụ-vận tải Hưng Phát (gọi tắt là NĐ_Công ty Hưng Phát) trình bày: Ngày 31/3/2004 NĐ_Công ty Hưng Phát ký hợp đồng với BĐ_Công ty TNHH MVA Việt Nam (gọi tắt là BĐ_Công ty MVA) về việc vận chuyển nhựa đường, hợp đồng số 1130 và 04 phụ lục là A-B-C-D. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, có hiệu lực từ ngày 01/4/2004 đến ngày 31/3/2007, theo như hợp đồng NĐ_Công ty Hưng Phát vận chuyển nhựa đường theo đơn đặt hàng của BĐ_Công ty MVA, hưởng tiền dịch vụ vận chuyển theo chuyến, tùy theo cự ly xa gần, mức giá thấp nhất là 97.000đ/tấn.


Bản án/Quyết định số: 35/2006/KDTMPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 390
  • 46

Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thương mại

04-05-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 19/3/2004, NĐ_Công ty TNHH Tín Phát (gọi tắt là NĐ_Công ty Tín Phát) và Công ty Cavina Inc ký Hợp đồng số 02/VNW-CVN/04 và ngày 26/6/2004 ký Phụ kiện Hợp đồng số 01, theo đó NĐ_Công ty Tín Phát nhận gia công cho Công ty Cavina Inc 06 loại hàng quần áo, trong đó có chủng loại “Reversible Jacket” mã số hàng 4685 có sử dụng lông thú giao cho khách hàng là Công ty Awha Trading Korea (gọi tắt là Công ty Awha). Do yêu cầu nhận hàng khẩn cấp của Công ty Awha, NĐ_Công ty Tín Phát gia công hàng không kịp, nên giữa NĐ_Công ty Tín Phát – Công ty Cavina Inc và Công ty Awha thoả thuận giao mặt hàng mã số 4685 cho BĐ_Công ty TNHH Bích Phượng (gọi tắt là BĐ_Công ty Bích Phượng) gia công giao cho Công ty Awha.