CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 136/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 445
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán bột mỳ

12-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 25/10/2004, NĐ_Công ty TNHH Nam Thành ký Hợp đồng kinh tế số 002/HĐKT/04-VT với BĐ_Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Lương thực Nga Sơn. Theo hợp đồng, NĐ_Công ty Nam Thành đồng ý bán cho BĐ_Công ty Nga Sơn 100 tấn hàng mỗi tháng. Việc giao hàng được thực hiện theo từng đơn đặt hàng bằng văn bản của BĐ_Công ty Nga Sơn được gửi tới NĐ_Công ty Nam Thành trước 02 ngày. Quá trình thực hiện hợp đồng, NĐ_Công ty Nam Thành đã thực hiện giao đủ hàng theo đơn đặt hàng của BĐ_Công ty Nga Sơn ngày 29/10/2004 với số lượng là 30 tấn hàng. Hai bên không có tranh chấp gì về số lượng và chất lượng hàng hóa. Số tiền BĐ_Công ty Nga Sơn phải thanh toán cho NĐ_Công ty Nam Thành theo Hóa đơn số 0071406 ngày 29/10/2004 do NĐ_Công ty Nam Thành gửi cho BĐ_Công ty Nga Sơn là 131.386.500 đồng.