CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 72/2006/KTPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 280
  • 36

Tranh chấp hợp đồng cung ứng, chuyển giao khoa học công nghệ

15-08-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Giữa NĐ_Chi nhánh Công ty Phát triển và Chuyển giao Phần mềm Hữu Nghị và BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân có ký kết nhiều hợp đồng ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ nhưng các hợp đồng không ghi ngày tháng, số. Sau khi kết thúc các hợp đồng thì BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân còn nợ lại của NĐ_Chi nhánh Công ty chúng tôi tiền nợ gốc trong hai hợp đồng không số, không ghi ngày tháng cài đặt phần mềm cho 29 đơn vị tại thị xã LK và Trường tiểu học Lê Lợi - LK là 68.500.000đ. NĐ_Chi nhánh chúng tôi đã cài đặt xong và có biên bản nghiệm thu của BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân đối với 29 phần mềm của các Trường tiểu học LK vào ngày 21/11/2003. Còn đối với phần mềm của Trường tiểu học Lê Lợi thì chúng tôi đã đến cài đặt nhưng do cơ sở hạ tầng của Trường này không đáp ứng được yêu cầu cài đặt nên không có biên bản nghiệm thu. Trên thực tế chúng tôi đã hoàn thành công việc nên đề nghị BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc là 68.500.000đ và nợ lãi theo lãi suất chậm trả theo quy định của pháp luật. Đồng thời NĐ_Chi nhánh cũng đề nghị hủy bỏ Hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết ngày 01/12/2003 giữa hai bên giữa NĐ_Chi nhánh và BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân vì BĐ_Công ty TNHH Tin học Thu Vân đã vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận.