CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 245/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 152
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng

15-09-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 28/5/2009 và đơn thay đổi nội dung khởi kiện ngày 22/5/2015 của nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Hải (gọi tắt là NĐ_Công ty Đông Hải) cùng lời trình bày của ông Trần Tấn Giang - đại diện theo pháp luật của NĐ_Công ty Đông Hải thì: Vào ngày 27/8/2007 NĐ_Công ty Đông Hải có ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 33/HĐKT/2007 đầu tư xây dựng đường 825 và Hợp đồng số 34/HĐKT/2007 v/v cung cấp đá lên đường 825 với LQ_Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Nam do ông LQ_Đinh Công Mạnh làm đại diện (ủy quyền số 28/BB-CNHCM/2007)


Bản án/Quyết định số: 159/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 163
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán đá xây dựng

17-08-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 31 tháng 3 năm 2004, NĐ_Công ty TNHH Khai thác đá Phương Sơn và BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ ký hợp đồng kinh tế. Theo hợp đồng đã ký NĐ_Công ty TNHH Khai thác đá Phương Sơn đã cung cấp đá cho BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ làm đoạn đường 317 LP, tỉnh PT. Ngày 21/8/2004, hai bên thanh lý hợp đồng kinh tế đã ký. Theo biên bản thanh lý, NĐ_Công ty TNHH Khai thác đá Phương Sơn đã bán cho BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ đá các loại trị giá 494.115.600 đồng, BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng Trường Thọ đã trả cho NĐ_Công ty TNHH Khai thác đá Phương Sơn 160.000.000 đồng, số còn lại chưa thanh toán là 334.115.600 đồng.