CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

05/2011/KD-TMST: Tranh chấp hợp đồng mua bán cuộn bao bì Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 92
  • 1

Tranh chấp hợp đồng mua bán cuộn bao bì

14-04-2011
TAND cấp huyện

Giữa nguyên đơn và bị đơn có giao dịch mua bán hàng hóa, kể từ ngày 09/7/2009 đến nay bị đơn BĐ_Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Tân Thành còn nợ của nguyên đơn số tiền 440.149.575 đồng của 05 đơn hàng, đôi bên có biên bản làm việc xác nhận số nợ nêu trên. Nay yêu cầu bị đơn BĐ_Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Tân Thành trả số tiền còn thiếu là 440.149.575 đồng và số tiền lãi quá hạn trung bình là 65.335.639 đồng, yêu cầu trả ngay sau khi án có hiệu lực.


Bản án/Quyết định số: 201/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 179
  • 9

Tranh chấp hợp đồng mua bán cuộn bao bì

12-10-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Quá trình thực hiện hợp đồng Bên B chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán với số nợ gốc là: 614230.481 đồng. Bên A yêu cầu Bên B phải thanh toán số nợ gốc còn thiếu và khoản tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định từ thời điểm phát sinh đến khi kết thúc việc thanh toán nợ.