CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Thủy điện A Lưới Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1122
  • 67

Tranh chấp hợp đồng thi công

27-09-2017
TAND cấp huyện

Căn cứ Khoản 2, Điều 57 Luật Đấu thầu năm 2005 thì Hội đồng quản trị công ty đã xem xét rất kỹ theo các quy định pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan nên đã đồng ý chấp thuận điều chỉnh giá nguyên liệu và nhân công do lỗi chậm tiến độ nhưng vì nguyên nhân khách quan như: Nguồn vật liệu nổ khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ nổ phá đá; do địa chất long song thay đổi so với thiết kế


24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp kết quả đấu thầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 595
  • 28

Tranh chấp hợp đồng thi công

25-09-2017
TAND cấp huyện

Ngày 24/11/2015, OCS có Công văn số 338/CV-OCS về việc BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và sẽ hoàn trả lại các khoản tiền đã nhận cho các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lý do tại sao. BĐ_MPC hiện nay đã hoàn trả cho ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng số tiền 45.344.202.000 đồng. Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định ông trúng đầu giá là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá do OCS ban hành. BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá là gây thiệt hại cho ông


01/2010/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng thi công Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 151
  • 12

Tranh chấp hợp đồng thi công

06-01-2010
TAND cấp tỉnh

Vào ngàỵ 02/02/2007, doanh nghiệp tư nhân Anh Bình (DNTN Anh Bình) có ký hợp đồng kinh tế vơi BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn đâu tư xây dựng Bình Nhi (BĐ_Công ty Bình Nhi) để vận chuyển cát san lấp công trình xây dựng mới mở rộng Trại tạm giam An Bình (HĐKT số 66a) và Phụ lục hợp đồng ngày 02/3/2007 để bơm cát san lấp công trình xây dựng mới mở rộng Trại tạm giam An Bình (HĐKT số 66b). Ngày 25/8/2008, giữa ông NĐ_Phú, đại diện doanh nghiệp tư nhân Anh Bình và bà Đinh Thị Kim Tuyến, đại diện BĐ_Công ty Bình Nhi đã lập biên bản xác nhận khối lượng thi công.


03/2009/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng thi công Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 147
  • 9

Tranh chấp hợp đồng thi công

19-11-2009
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 17/02/2009, Doanh nghiệp tư nhân Thu Hà (Thu Hà) có ký hợp đồng kinh tế (thầu phụ) với BĐ_Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Minh Aǹ (BĐ_Công ty Minh Aǹ) để xây lắp một số hạng mục công việc, gói thầu xây lắp toàn bộ đường vào cầu Cả Sơn km 26 + 444 và cầu Bà Bồ km 28 + 244 trên tuyến N2, đoạn Đức Hòa, Thạnh Hóa, Long An. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Đơn vị thi công là BĐ_Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Minh Aǹ.


646/2008/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng thi công Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 106
  • 5

Tranh chấp hợp đồng thi công

23-06-2008
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn - NĐ_Công ty TNHH xây dựng Hà Đông do bà Nguyễn Minh Tâm đại diện trình bày yêu cầu và trình bày các chứng cứ sau đây: Ngày 15/10/2005, NĐ_Công ty Hà Đông và BĐ_Công ty O.I.P ký hợp đồng nhận khoán số 047/HĐKT-O.I.P/05 có nội dung: BĐ_Công ty O.I.P giao khoán cho NĐ_Công ty Hà Đông thi công xây dựng công trình tháp kéo sợi PPN tại địa điểm lô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận BT, thành phố HCM có giá trị là 5.100.000.000 đồng (5,1 tỷ đồng), thời gian thi công là 180 ngày.