TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


64/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công

  • 184
  • 24

Tranh chấp hợp đồng thi công

Sơ thẩm
30-07-2015
TAND cấp huyện

Vào năm 2012, do nhu cầu và năng lực thi công các công trình xây dựng nên NĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Lan (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Minh Lan) đã ký kết với BĐ_Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ Việt (sau đây viết tắt là BĐ_Trường Quốc tế Mỹ Việt) 02 hợp đồng kinh tế, theo đó NĐ_Công ty Minh Lan nhận thi công xây dựng, lắp đặt và xây dựng hạ tầng sân bãi của BĐ_Trường Quốc tế Mỹ Việt tại địa điểm Lô S17B - Khu A - Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phong, Quận X, Thành phố HCM. Hai hợp đồng được hai bên ký kết số 01/HĐ-XD-2012 ngày 14/01/2012 và số 02/HĐ-XD-2012 ngày 06/07/2012.

63/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công

  • 153
  • 16

Tranh chấp hợp đồng thi công

Sơ thẩm
27-11-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 28/6/2013 của nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phấn xây lắp cơ điện Việt Vinh, bản tự khai và các biên bản hòa giải do ông Trần Văn Tuấn là đại diện theo ủy quyền trình bày: NĐ_Công ty Việt Vinh (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Việt Vinh) có ký với BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên hợp đồng số 08/THT-VTA/HĐKT-2009 ngày 11/11/2009 để thực hiện gói thầu 3: Phần cơ điện (hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa và thông gió) thuộc dự án khu căn hộ cao cấp Ruby Garden số 6 NSS, phường 15, quận TB, Thành phố HCM. Tổng giá trị hợp đồng là 30.914.500.450đ, BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên đã thanh toán 25.468.161.680đ. Cho đến nay, BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên còn nợ NĐ_Công ty Việt Vinh số tiền là 6.424.515.325đ, trong đó nợ gốc là: 5.231.581.704đ, lãi do chậm thanh toán là 1.192.933.621đ.

06/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công

  • 144
  • 13

Tranh chấp hợp đồng thi công

Sơ thẩm
27-09-2013
TAND cấp huyện

Ngày 15/4/2010 NĐ_Công ty TNHH Xây dựng Toàn Tâm (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Toàn Tâm) có ký kết hợp đồng kinh tế với BĐ_Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Anh Minh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Anh Minh) về việc NĐ_Công ty Toàn Tâm thi công lắp đặt công trình văn phòng làm việc cho BĐ_Công ty Anh Minh. Nội dung hợp đồng như sau: NĐ_Công ty Toàn Tâm thực hiện công việc thi công nhà văn phòng tại địa chỉ 22 PTD, phường 04, quận TB cho BĐ_Công ty Anh Minh. Giá trị hợp đồng là 2.450.000.000 đồng, giá trị phát sinh là 386.731.119 đồng.

07/2013/KDTM: Tranh chấp hợp đồng thi công

  • 100
  • 8

Tranh chấp hợp đồng thi công

Sơ thẩm
30-05-2013
TAND cấp huyện

Hợp đồng số 116-AB-005.2012/HĐKT/LCC-NĐ ngày 01 tháng 06 năm 2012 về việc thi công sơn nước công trình nh nghỉ khu A & B - Đại chủng viện thánh Giuse, địa chỉ số 6 TĐT, Phường BN, Quận Y, thành phố HCM. Tổng giá trị quyết toán: 620.729.998 đồng. Đã xuất hóa đơn cho BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh: 620.729.998 đồng. BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh đã thanh toán: 512.779.000 đồng. (Theo biên bản quyết toán & thanh lý hợp đồng số 116-AB-005.2012/HĐKT/LCC-NĐ ngày 07 tháng 9 năm 2012. Số tiền của hợp đồng này còn nợ: 107.950.998 đồng.

24/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công

  • 170
  • 18

Tranh chấp hợp đồng thi công

Sơ thẩm
26-02-2014
TAND cấp huyện

Ngày 1/9/2009 NĐ_Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Số 9 (NĐ_COKA 9) – sau đây gọi tắt là công ty Xây lắp 7- và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Cơ Khí Sông Hồng - sau đây gọi tắt là công ty Cơ Khí Sông Hồng - đã ký hợp đồng nguyên tắc giao khoán thầu phụ số 48/HĐNTGKTP, thỏa thuận nội dung giao khoán cho công ty Xây lắp 7 chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh kết cấu thép phần mái che trong nhà thi đấu thể dục thể thao trong nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.