CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

09/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tiền gửi Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 253
  • 22

Tranh chấp hợp đồng tiền gửi

27-01-2015
TAND cấp huyện

Vào năm 2009 NĐ_Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bảo Lâm (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Bảo Lâm) đã gửi cho BĐ_Công ty cho thuế Tài chính 3 - Ngân hàng Phúc Lộc (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty cho thuế Tài chính 3) tổng số tiền gửi có kỳ hạn là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng) với các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng cụ thể như sau: 1/ Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 01/2009/TCCS-ALCII ngày 21/01/2009, số tiền gửi là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 10,4%/năm thoả thuận 06 tháng/lần, trả lãi cuối kỳ. Hợp đồng này có kèm các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 06/7/2009, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 22/7/2009, phụ lục hợp đồng số 03 ngày 22/12/2010, phụ lục hợp đồng số 04 ngày 02/01/2011, phụ lục hợp đồng số 05 ngày 04/04/2011 để điều chỉnh lại lãi suất do các bên thỏa thuận tại Điều 1 của các phụ lục hợp đồng.


Bản án/Quyết định số: 09/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 230
  • 14

Tranh chấp hợp đồng tiền gửi

27-01-2015
TAND cấp huyện

Vào năm 2009 NĐ_Công ty Tài chính TNHH Một thành viên nhựa Việt Nam (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty nhựa Việt Nam) đã gửi cho BĐ_Công ty cho thuê Tài chính– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Bình Minh (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty cho thuê Tài chính) tổng số tiền gửi có kỳ hạn là 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng) với các hợp đồng và các phụ lục hợp đồng cụ thể như sau: 1/ Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 01/2009/TCCS-ALCII ngày 21/01/2009, số tiền gửi là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), thời hạn vay 12 tháng, lãi suất 10,4%/năm thoả thuận 06 tháng/lần, trả lãi cuối kỳ. Hợp đồng này có kèm các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 06/7/2009, phụ lục hợp đồng số 02 ngày 22/7/2009, phụ lục hợp đồng số 03 ngày 22/12/2010, phụ lục hợp đồng số 04 ngày 02/01/2011, phụ lục hợp đồng số 05 ngày 04/04/2011 để Điều chỉnh lại lãi suất do các bên thỏa thuận tại Điều 1 của các phụ lục hợp đồng.