CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 12/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 449
  • 4

Tranh chấp hợp đồng mua bán thuốc bảo vệ thực vật

10-04-2015
TAND cấp huyện

Từ ngày 30/3/2012 đến ngày 04/5/2012, ông BĐ_Lê Quang Bình (có đăng ký kinh doanh - Cửa hàng Nông tín) mua thuốc bảo vệ thực vật của NĐ_Công ty TNHH Phúc (gọi tắt NĐ_Công ty Phúc) với tổng số tiền 475.600.000 đồng theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0005663 ngày 30/3/2012, số 0005708 ngày 02/4/2012, số 0005879 ngày 10/4/2012 và số 0006364 ngày 04/5/2012. Thời gian thanh toán sau 90 ngày kể từ ngày nhận hàng. Ông BĐ_Bình đã thanh toán cho NĐ_Công ty Phúc số tiền 285.214.400 đồng, còn nợ số tiền 190.385.600 đồng. NĐ_Công ty Phúc nhiều lần liên hệ yêu cầu ông BĐ_Bình thanh toán số nợ trên nhưng không gặp ông BĐ_Bình. Ngày 29/01/2013, NĐ_Công ty Phúc và ông BĐ_Lê Quang Bình có biên bản làm việc về việc xác nhận công nợ. Công ty yêu cầu ông BĐ_Bình trả nợ trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/01/2013 nhưng đến nay ông BĐ_Bình chưa thanh toán số nợ trên cho NĐ_Công ty Phúc.