CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 16/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1022
  • 22

Tranh chấp hợp đồng mua bán sắt xây dựng

23-04-2015
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty cổ phần Thanh Sơn (nay là BĐ_Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn) gọi tắt là BĐ_Công ty Thanh Sơn và NĐ_Công ty TNHH Thép Hải Hà gọi tắt NĐ_Công ty Thép Hải Hà có ký kết Hợp đồng kinh tế số 3164/HĐKT-2009 ngày 09/12/2009. Đến ngày 14/12/2009 NĐ_Công ty Thép Hải Hà bán cho BĐ_Công ty Thanh Sơn số lượng sắt xây dựng như sau: Sắt cuộn 8: 4920kg X 11.100 đồng = 54.612.000 đồng Sắt D10: 2000kg X 11.570 đồng = 23.140.000 đồng Sắt D12: 2078kg X 11.570 đồng = 24.042.460 đồng Sắt D16: 8966kgx 11.570 đồng - 103.736.620 đồng Sắt DI8: 9360kgx 11.570 đồng = 108.295.200 đồng Tiền mua hàng 313.826.280 đồng, thuế Giá trị gia tăng là 15.691.314. Tổng cộng số tiền thanh toán là 329.517.594