CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

14/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng bách hoá Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 309
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng bách hóa

24-04-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện của nguyên đơn bà NĐ_Võ Thị Ngọc Thư đề ngày 20 /10/2013, 30/10/2014 và tự khai ở Tòa án và tại phiên tòa đã trình bày: Từ tháng 5/2012 bà có bán hàng bách hóa cho bà BĐ_Nguyễn Bảo Chi và ông BĐ_Võ Thành Định theo phương thức gối đầu. Tính đến ngày 24 /01 /2013 thì bà BĐ_Chi và ông BĐ_Định còn chưa thanh toán tiền mua hàng cho bà tất cả = 304.644.000 đồng. Bà chỉ yêu cầu bà BĐ_Chi và ông BĐ_Định thanh toán 300.000.000 đồng và thanh toán trong hạn 06 tháng.


Bản án/Quyết định số: 14/2015/KDTM - ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 421
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng bách hóa

24-04-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện của nguyên đơn bà NĐ_Võ Thị Ngọc Thuỷ đề ngày 20/10/2013 và 30/10/2014 và tự khai ở Tòa án và tại phiên tòa đã trình bày: Từ tháng 5/2012 bà có bán hàng bách hóa cho bà BĐ_Nguyễn Bảo Trân và ông BĐ_Võ Thành Hải theo phương thức gối đầu. Tính đến ngày 24/01/2013 thì bà BĐ_Trân và ông BĐ_Hải còn chưa thanh toán tiền mua hàng cho bà tất cả = 304.644.000 đồng. B chỉ yêu cầu bà BĐ_Trân và ông BĐ_Hải thanh toán 300.000.000 đồng và thanh toán trong hạn 06 tháng.