CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 74/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 550
  • 18

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

Đầu năm 2008, BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_MLCHT) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Theo bản xác nhận của BĐ_MLCHT ký ngày 21/08/2014, vào ngày 09/01/2009 bà NĐ_Nhàn có mua 3.500 cổ phần thông thường với số tiền là 37.100.000 đồng Tuy nhiên, việc cổ phần hóa của BĐ_MLCHT không thành công. Do đó, số tiền trên của Bà NĐ_Huỳnh Thị Nhàn vẫn do BĐ_MLCHT chiếm dụng từ đó cho đến nay.


Bản án/Quyết định số: 73/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 403
  • 11

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

Đầu năm 2008, BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_MLCHT) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Theo giấy xác nhận của BĐ_MLCHT ký ngày 12/06/2014 thì bà NĐ_Thủy có mua 2.000 cổ phần ưu đãi với số tiền là 12.758.400 đồng Tuy nhiên, việc cổ phần hóa của BĐ_MLCHT không thành công. Do đó, số tiền trên của Bà NĐ_Lê Thị Thủy vẫn do BĐ_MLCHT chiếm dụng vốn từ đó cho đến nay.


Bản án/Quyết định số: 72/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 336
  • 4

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

Đầu năm 2008, BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_MLCHT) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Theo đó, từ ngày 18/03/2009 (nay được xác định chính xác là ngày 09/01/2009 theo giấy xác nhận của BĐ_MLCHT ký ngày 21/07/2014) ông NĐ_Linh có mua 2.600 cổ phần ưu đãi với số tiền là 16.585.920 đồng Tuy nhiên, việc cổ phần hóa của BĐ_MLCHT không thành công. Do đó, số tiền trên của Ông NĐ_Nguyễn Văn Linh vẫn do BĐ_MLCHT chiếm dụng vốn từ đó cho đến nay.


Bản án/Quyết định số: 71/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 403
  • 13

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

14-05-2015
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty Cho thuê tài chính Hà Tây – Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (goi tắt là BĐ_Công ty cho thuê Tài chính Hà Tây) tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện việc cổ phần hóa Công ty. Ông NĐ_Bùi Ngọc Hà đã đăng ký đấu giá 660.372 cổ phần (giá 10.500 đồng/cổ phần). Sau cuộc đấu giá, ngày 22 tháng 01 năm 2009 ông NĐ_Bùi Ngọc Hà được thông báo trúng đấu giá mua 660.372 cổ phần của BĐ_Công ty Cho thuê tài chính Hà Tây, tương đương với số tiền là 6.933.906.000 đồng ( sáu tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, chín trăm lẽ sáu nghìn đồng)


Bản án/Quyết định số: 70/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 295
  • 4

Tranh chấp về đầu tư mua cổ phần

13-05-2015
TAND cấp huyện

Năm 2008 BĐ_MLCHT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về việc chuyển Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần. BĐ_MLCHT đã thực hiện thành công việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 09/01/2009. Bà NĐ_Nhi đã công tác và tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 28 năm. Theo quy định của Công ty đối với CBNV hiện còn đang công tác trong công ty, mỗi năm công tác được ưu tiên mua 100 cổ phần theo giá ưu đãi .