CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 11/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 827
  • 31

Tranh chấp hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu

17-07-2015
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty TNHH xăng dầu An Thành (gọi tắt NĐ_Công ty An Thành) và BĐ_Công ty TNHH dịch vụ dầu khí Thanh Hà (gọi tắt BĐ_Công ty Thanh Hà) ký kết Hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu số 20/HĐĐL-VP/2012 ngày 30/12/2011, theo đó BĐ_Công ty Thanh Hà làm đại lý bao tiêu sản phẩm xăng dầu cho NĐ_Công ty An Thành bao gồm: Xăng, dầu Diesel (DO), dầu hỏa (KO) tại các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống của BĐ_Công ty Thanh Hà. Số lượng dự kiến là 100m3/tháng xăng dầu; Chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6776:2005 đối với các loại xăng không chì; và TCVN 5689:2005 đối với nhiên liệu dầu Diesel), về thanh toán các bên thỏa thuận: BĐ_Công ty Thanh Hà nhận hàng không vượt quá mức gối đầu, với giá trị tương đương 200.000.000 đồng. Nếu lô hàng tiếp theo vượt quá mức gối đầu, BĐ_Công ty Thanh Hà phải thanh toán trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu không thực hiện BĐ_Công ty Thanh Hà phải trả lãi trên số tiền gối đầu và tiền vượt quá mức gối đầu.