CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 09/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 331
  • 4

Tranh chấp hợp đồng thuê phao

22-05-2015
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 09/9/2014, các bản tự khai và các biên bản hoà giải, nguyên đơn NĐ_Công ty Cổ phần Cảng SG – Thương Hiệp có ông Trần Ngọc Danh đại diện theo ủy quyền trình bày như sau: Ngày 05/7/2013, NĐ_Công ty Cổ phần Cảng SG – Thương Hiệp và BĐ_Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí VN đã ký kết hợp đồng thuê phao số 31/2013/HĐDV-SPH. Trong quá trình thực hiện hợp đồng NĐ_Công ty Cổ phần Cảng SG – Thương Hiệp đã lập các hóa đơn thu cước dịch vụ với số tiền 450.000.000 đồng theo các hóa đơn số 0000123 HP/11P ngày 15/7/2013; 0000166 HP/11P ngày 31/12/2013; 0000172 HP/11P ngày 22/4/2014. NĐ_Công ty Cổ phần Cảng SG – Thương Hiệp đã nhiều lần liên hệ trực tiếp đề nghị bị đơn thanh toán số tiền nêu trên nhưng đến nay bị đơn vẫn không thanh toán.