CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng phân phối đồ dùng nhà bếp Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 589
  • 29

Tranh chấp hợp đồng phân phối đồ dùng nhà bếp

10-02-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần Sinh Minh (gọi tắt là NĐ_Công ty Sinh Minh) và BĐ_Công ty cổ phần Phúc Dân (gọi tắt là BĐ_Công ty Phúc Dân) có ký kết Tờ thỏa thuận chính sách kinh doanh ngày 20/3/2010 với thời hạn 03 năm, theo đó BĐ_Công ty Phúc Dân mở showroom tên gọi Hậu Giang bán lẻ hàng hóa đồ dùng nhà bếp thương hiệu Sinh Minh của NĐ_Công ty Sinh Minh. NĐ_Công ty Sinh Minh bán hàng, hỗ trợ đầu tư showroom và hỗ trợ mặt bằng. Tờ thỏa thuận hợp tác kinh doanh có ông Ngô Ngọc Long – đại diện theo pháp luật của NĐ_Công ty Sinh Minh ký tên nhưng không đóng dấu (mục 3 tờ thỏa thuận ghi showroom Khánh Hội là do sai lỗi đánh máy);


Bản án/Quyết định số: 04/2014/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 405
  • 6

Tranh chấp hợp đồng phân phối đồ dùng nhà bếp

10-02-2014
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần Phát Đan và đại diện cho nguyên đơn ông Đinh Văn Tùng trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Phát Đan (gọi tắt là NĐ_Công ty Phát Đan) và BĐ_Công ty cổ phần Lan Anh (gọi tắt là BĐ_Công ty Lan Anh) có ký kết tờ thỏa thuận chính sách kinh doanh ngày 20/3/2010 với thời hạn 03 năm, theo đó BĐ_Công ty Lan Anh mở showroom tên gọi Hậu Giang bán lẻ hàng hóa đồ dùng nhà bếp thương hiệu Sunhome của NĐ_Công ty Phát Đan. NĐ_Công ty Phát Đan bán hàng, hỗ trợ đầu tư showroom và hỗ trợ mặt bằng. Tờ thỏa thuận hợp tác kinh doanh có ông Ngô Ngọc Long - đại diện theo pháp luật của NĐ_Công ty Phát Đan ký tên nhưng không đóng dấu (mục 3 tờ thỏa thuận ghi showroom Khánh Hội là do sai lỗi đánh máy)