CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 11/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 532
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán rau sạch

12-07-2011
TAND cấp huyện

Từ năm 2008 NĐ_Doanh nghiệp tư nhân Linh Sơn (sau đây gọi tắt là NĐ_Doanh nghiệp Linh Sơn) nhận cung cấp mặt hàng rau sạch cho BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc An (gọi tắt là BĐ_Công ty Quốc An). Việc mua bán không có hợp đồng kinh tế. Tiền mua bán được thanh toán bằng hình thức gối đầu, bằng tiền mặt. Đến tháng 5/2010 BĐ_Công ty Quốc An còn nợ NĐ_Doanh nghiệp Linh Sơn số tiền mua hàng là 350.125.929 đồng. Ngày 01/10/2010 BĐ_Công ty Quốc An đã trả được cho NĐ_Doanh nghiệp Linh Sơn số tiền 100.000.000 đồng bằng hình thức ủy nhiệm chi. Ngày 04/01/2011 BĐ_Công ty Quốc An chuyển khoản qua Ngân hàng để trả cho NĐ_Doanh nghiệp Linh Sơn lần 2 số tiền 50.000.000 đồng. Số tiền nợ còn lại đến nay chưa trả là 200.125.000 đồng.