CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 23/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 610
  • 39

Tranh chấp hợp đồng mua bán mua vải bạt phun keo PVC

30-09-2011
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 06/4/2011, tại bản tự khai ngày 09/5/2011và các chứng từ kèm theo, Nguyên đơn NĐ_Công Ty TNHH Một Thành Viên 82 (NĐ_Công Ty 82) có ông Lý Văn Được đại diện trình bày: Năm 2008, thông qua các kênh thông tin, NĐ_Công Ty TNHH Một Thành Viên 82 (sau đây gọi tắt là NĐ_Công Ty 82) có nhu cầu mua vải bạt phun keo PVC để sản xuất vật dụng phục vụ Quốc phòng. Bà LQ_Ngô Thị Hoài Thanh là người của BĐ_Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trúc Nhân (sau đây gọi tắt là BĐ_Công Ty Trúc Nhân) có tìm đến NĐ_Công Ty 82, giới thiệu BĐ_Công Ty Trúc Nhân có mặt hàng mà NĐ_Công Ty 82 có nhu cầu mua. Qua quá trình bàn bạc hai bên thống nhất ký kết hợp đồng.