CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 04/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 368
  • 2

Tranh chấp hợp đồng mua bán suất ăn

29-01-2013
TAND cấp huyện

NĐ_Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Vĩnh Khoa (sau đây gọi tắt là NĐ_VDS) và BĐ_Cty Cổ Phần Hàng Không Minh Anh (sau đây gọi tắt là BĐ_MAS) có kí Hợp đồng mua bán suất ăn số 01-2008/NĐ_VDS-VP ngày 19/11/2008. Theo đó, NĐ_VDS có nghĩa vụ cung cấp suất ăn hàng không cho BĐ_MAS. Quá trình thực hiện hợp đồng, NĐ_VDS đã cung cấp đầy đủ số lượng, chất lượng suất ăn hàng không cho BĐ_MAS. Tuy nhiên, BĐ_MAS đã không thực hiện đầy đủ về việc thanh toán. Hiện BĐ_MAS còn nợ NĐ_VDS 1.203.684.953 đồng theo biên bản xác nhận nợ ngày 31/12/2009. Ngày 05/01/2010, BĐ_MAS có công văn số 156/BĐ_MASHAN xin gia hạn nợ đến ngày 31/5/2010 và NĐ_VDS đồng ý gia hạn nợ. Nhưng từ đó đến nay, BĐ_MAS không thực hiện trả nợ.