CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 95/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 273
  • 9

Tranh chấp hợp đồng giao khoán quản lý, điều hành khai thác đội xe taxi

26-05-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 26/02/2014 và các đơn khởi kiện bổ sung ngày 20/5/2014, ngày 07/07/2014, ngày 24/09/2014 của NĐ_Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Dầu khí Mekong (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Mekong) thì ngày 29/03/2013 giữa NĐ_Công ty Mekong (Bên A) và BĐ_Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Gia (Bên B) (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Nguyễn Gia) ký Hợp đồng kinh tế số 011/2013/HĐKT/PCT-CN về việc giao khoán quản lý, điều hành khai thác đội xe taxi. Theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng thì NĐ_Công ty Mekong giao cho BĐ_Công ty Nguyễn Gia khai thác tổng cộng 51 xe ô tô (loại 4 và 7 chỗ) trong đó số xe được giao theo Hợp đồng 011/2013/HĐKT/PCT-CN là 43 chiếc, theo Hợp đồng số 57A/2012/HĐKT-PCT ký ngày 19/11/2012 là 08 chiếc. Hợp đồng quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên... trong đó tại mục 2.3.1 Điều 2 của Hợp đồng quy định rõ về hình thức thanh quyết toán là: Trước 11 giờ 30 phút hàng ngày, Bên B phải nộp toàn bộ số tiền từ hoạt động kinh doanh taxi ngày trước đó cho bên A (tại địa chỉ trụ sở của Bên A) sau khi trừ chi phí nhiên liệu tạm tính... Thời hạn thực hiện hợp đồng từ ngày 01/02/2013 đến hết ngày 31/12/2013.