CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

08/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mua thiết bị Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 249
  • 8

Tranh chấp hợp đồng thuê mua thiết bị

13-08-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện và theo ông Mai Trung Đức đại diện nguyên đơn bà NĐ_Lê Thị Luông chủ của hàng VLXD Khiêm Phương trình bày (các ngày 16/6/2009, ngày 02/7/2009, ngày 08/7/2009 và ngày 17/7/2009): Bà NĐ_Lê Thị Luông và BĐ_Công ty TNHH Thạch Lâm có ký hợp đồng thuê mua thiết bị vật tư, xây dựng, phía bà NĐ_Luông có trách nhiệm cung cấp cho bên BĐ_Công ty TNHH Thạch Lâm (BĐ_Công ty Thạch Lâm) thuê: Tôn định hình, ống tuýp, móc, chốt, xà gỗ, ..phía BĐ_Công ty TNHH Thạch Lâm có trách nhiệm nhận hàng và thanh toán tiền thuê đầy đủ theo như các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên trong quá trình thuê phía BĐ_Công ty Thạch Lâm thường xuyên vi phạm hợp đồng, về số lượng hàng trả đựơc một phần, phần lớn số vật tư, thiết bị còn lại vẫn chưa trả; về tiền thuê mới chỉ trả được 45.000.000đồng vào các ngày, 21/8/2009, 22/8/2009, từ đó đến nay vẫn chưa trả, số tiền còn nợ là 412.884.111đồng.