CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

12/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng cung cấp thiết bị Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 180
  • 10

Tranh chấp hợp đồng cung cấp thiết bị

10-05-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 31/10/2011 của nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH-TM-DV Phát Đạt (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Phát Đạt) và bản tự khai ngày 10/01/2012 của ông Nguyễn Văn Tước là đại diện theo pháp luật trình bày: Ngày 21.12.2010 NĐ_Công ty Phát Đạt có ký với BĐ_Công ty cổ phần TM-DV-XD Kinh doanh nhà Tiến Nam hợp đồng cung cấp thiết bị số 21.12.10/HĐ/SN-TN với tổng giá trò hợp đồng là 1.336.693.878đ. Theo các điều khoản của hợp đồng và biên bản bàn giao hàng hóa của nguyên đơn thì BĐ_Công ty Tiến Nam phải thanh toán phần tiền còn lại 836.639.878đ trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hàng và hóa đơn GTGT.


1233/2012 /KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng cung cấp thiết bị Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 273
  • 13

Tranh chấp hợp đồng cung cấp thiết bị

22-08-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 20 tháng 06 năm 2011, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH tích hợp hệ thống KAP có ông Danh Út trình bày thì giữa nguyên đơn và bị đơn có ký hợp đồng kinh tế số 9/CSI/FSI/0903 về việc cung cấp thiết bị (Hàng hoá) cho bên A với số lượng cấu hình và đặc tính kỹ thuật được mô tả trong phụ lục đính kèm. Phụ lục này được xem là thống nhất và không thể tách rời của hợp đồng. Tổng giá trị của hợp đồng là 39.336,68 USD, trong đó có cả thuế giá trị gia tăng là 1.873,18 USD. Tương đương số tiền 702.000.000 đồng tiền Việt Nam đồng. Bên NĐ_Công ty TNHH tích hợp hệ thống KAP đã giao hàng hoá cho bên BĐ_Công ty CP Kinh doanh và đầu tư vàng VN và có biên bản bàn giao thiết bị, biên bản nghiệm thu thiết bị, BĐ_Công ty CP Kinh doanh và đầu tư vàng VN đã đưa hàng hóa mua bán vào sử dụng và trả được số tiền 210.541.641 đồng cho NĐ_Công ty TNHH tích hợp hệ thống KAP, nay còn nợ số tiền 491.736.018 đồng yêu cầu BĐ_Công ty CP Kinh doanh và đầu tư vàng VN phải trả số tiền trên cùng tiền lãi là 1.75% tháng trên số tiền chậm trả trong thời gian ngắn nhất ngay khi án có hiệu lực pháp luật.