CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

60/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán tôn, thép Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 424
  • 21

Tranh chấp hợp đồng mua bán tôn, thép

29-04-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Cổ phần Thép Hương Quê và BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Xây dựng Thương mại Hà Minh có quan hệ mua bán làm ăn với nhau đã lâu, các sản phẩm mà hai bên mua bán với nhau là tôn lợp nhà và xà gồ thép. Qua một thời gian dài mua bán làm ăn với nhau, đến ngày 05/10/2011 hai bên đồng ý tính toán để xác nhận công nợ, tính đến ngày này BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Xây dựng Thương mại Hà Minh xác nhận còn nợ của NĐ_Công ty Cổ phần Thép Hương Quê số tiền hàng là 396.149.841 (ba trăm chín mươi sáu triệu một trăm bốn mươi chín ngàn tám trăm bốn mươi mốt) đồng.


20/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán tôn, thép Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 487
  • 14

Tranh chấp hợp đồng mua bán tôn, thép

27-11-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn NĐ_Công ty Cổ phần Thép Hồng Phương và trình bày của đại diện là ông Phan Trình: Ngày 14/2/2012, NĐ_Công ty Cổ phần Thép Hồng Phương (gọi tắt là NĐ_Công ty Hồng Phương) và BĐ_Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kana (gọi tắt là BĐ_Công ty Kana) ký hợp đồng nguyên tắc số 8/HĐ/12026D về việc mua bán các loại tôn, thép tấm cán mỏng, thép dày mạ kẽm, thép cán nguội. Theo nội dung hợp đồng, BĐ_Công ty Kana sẽ đặt mua các sản phẩm thép nêu trên theo từng đơn đặt hàng cụ thể, đồng thời NĐ_Công ty Hồng Phương có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho BĐ_Công ty Kana