CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 27/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1374
  • 134

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

17-09-2012
TAND cấp huyện

Ngày 27/3/2012 Công ty có ký hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới cho xe ô tô mang biển kiểm soát 54X- 9388 với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (nay là BĐ_Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Long Huỳnh). Vào lúc 10 giờ ngày 21/5/2012, lái xe của Công ty là ông Nguyễn Hữu Đức sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 54X- 9388 để làm việc đã gây tai nạn cho xe ô tô mang biển kiểm soát 52P- 8057 (cả 2 xe đều thuộc sở hữu của Công ty). Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Tươi (nhân viên Công ty) đã gọi điện thông báo đến BĐ_Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Long Huỳnh (sau đây gọi tắt là BĐ_Long Huỳnh) về tai nạn trên. BĐ_Long Huỳnh đã cử giám định viên đến hiện trường ghi nhận sự việc. Sau đó, Công ty nhận được Công văn số 786 ngày 22/5/2012 của BĐ_Long Huỳnh với nội dung: “…Không thuộc phạm vi bảo hiểm, lý do: không phát sinh trách nhiệm dân sự của xe 54X – 9388 đối với bên thứ ba do hai xe cùng một chủ sở hữu, theo điểm c, Điều 1.3.5 Thông tư số 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính”.