CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

Bản án/Quyết định số: 22/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1542
  • 127

Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

28-08-2012
TAND cấp huyện

Ngày 10 tháng 06 năm 2011, NĐ_Công ty Cổ phần Silala (gọi tắt là NĐ_Công ty Silala) và Công ty bảo hiểm dầu khí TP. HCM thuộc BĐ_Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí VN (Nay là BĐ_Tổng Công ty bảo hiểm PVI) có ký hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số: C20/TSKT/15/15/11, với nội dung: Tài sản được bảo hiểm: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hóa lưu kho (bao gồm rủi ro cháy nổ theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính). Địa điểm được bảo hiểm: + Trụ sở chính NĐ_Công ty Silala: 443 LTK, Phường T, quận TB, TP. HCM. + NĐ_Nhà máy Silala BH: Khu công nghiệp BH, thành phố BH, tỉnh ĐN. Giá trị tài sản được bảo hiểm: 11.564.817,00 USD. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 12/06/2011 đến 12/06/2012.


Bản án/Quyết định số: 14/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 866
  • 82

Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

28-11-2008

Do Công ty MDF COSEVCO không thanh toán và được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Xây dựng BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng số 9, nên ngày 7/5/2007, NĐ_Công ty Bảo hiểm Minh Anh khởi kiện BĐ_Công ty cổ phần Xây dựng số 9 với yêu cầu buộc phải thanh toán phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm tài sản số 01/BHTS-2005. Tiếp đó, vào ngày 10/5/2007 NĐ_Công ty Bảo hiểm Minh Anh có đơn kiện bổ sung yêu cầu LQ_Công ty Cổ phần gỗ MDF COXIMEX - đơn vị sở hữu tài sản là Nhà máy gỗ MDF COSEVCO phải thanh toán phí bảo hiểm trên.