CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

212/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhựa đường Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 207
  • 18

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhựa đường

22-09-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nga Sơn (Sau đây gọi tắt là công ty VTT) và BĐ_Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Minh Quân (Sau đây gọi tắt là BĐ_Minh Quân) – Chi nhánh CT ký hợp đồng mua bán số 22/HĐKT.08 ngày 24/09/2008, thỏa thuận: Công ty VTT cung cấp bán cho BĐ_Minh Quân – CN CT 88.960kg nhựa đường ESSO 60/70 – Singapore với giá 12.000đ/kg. Thực hiện hợp đồng, công ty VTT đã giao 89.440kg nhựa đường, trị giá 1.073.280.000đ. BĐ_Minh Quân đã thanh toán được 420.000.000đ, còn nợ 653.280.000đ. Ngoài ra, ngày 05/01/2009 Chi nhánh CT BĐ_Minh Quân vay của công ty VTT số tiền là 200.000.000đ để thi công đường 926.