CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

04/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và ủy thác đầu tư Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 354
  • 20

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và ủy thác đầu tư

17-04-2014

Bà NĐ_Nguyễn Thị Dương đồng ý chuyển nhượng tối thiểu là 23.400 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng (tương đương 65% vốn điều lệ của LQ_Công ty du lịch Đinh Quân) do bà NĐ_Dương đã sở hữu hoặc sẽ sở hữu khi LQ_Công ty du lịch Đinh Quân tăng vốn điều lệ. BĐ_Công ty Venkase đồng ý ủy thác cho bà NĐ_Dương đàm phán và mua lại tối đa của các cổ đông khác 3.240 cổ phần, tương đương 9% vốn điều lệ của LQ_Công ty du lịch Đinh Quân (Điều 1).