CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

34/2014/KDTM-GĐT: Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 259
  • 16

Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị

31-07-2014

Theo nguyên đơn - NĐ_Công ty TNHH Thiên Sứ (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Thiên Sứ) và BĐ_Công ty xây dựng An Sơn (nay là BĐ_Công ty cổ phần xây dựng An Sơn theo Quyết định số 998/QĐ-BXD ngày 12/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cổ phần hóa) có ký Hợp đồng kinh tế số 611/HĐKT/2003 ngày 24/7/2003 với nội dung (tóm tắt): NĐ_Công ty Thiên Sứ cung cấp cho BĐ_Công ty xây dựng An Sơn gồm: các dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất tấm trần nhựa; dây chuyển sản xuất ống nước PVC076-0150 mm; dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất phụ kiện PVC và các hệ thống điện động lực, hệ thống nước làm mát, hệ thống khí nén dùng, tổng giá trị hợp đồng là 212.304 USD; Địa điểm giao hàng tại nhà máy sản xuất tấm trần nhựa Cosevco 71, xã NP, thành phố V, tỉnh NA, thời gian giao hàng là 45 ngày; thời gian đưa dây chuyền vào hoạt động là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


07/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 928
  • 105

Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị

10-04-2012
TAND cấp huyện

Căn cứ theo Điều IV của hợp đồng thì phía BĐ_Công ty Minh An đã vi phạm phương thức và nghĩa vụ thanh toán và quy định phạt 0,5% giá trị phần tiền thanh toán chậm cho mỗi tuần, cụ thể từ ngày 10/3/2008 đến ngày 21/12/2009 là 600.507.799 đồng x 0,5% x 93 tuần. Do NĐ_Công ty SCT nhận thấy mức phạt này cao hôn so với quy định tại Điều 301 Luật Thương mại năm 2005 nên thay đổi yêu cầu cho phù hợp, cụ thể là: 600.507.799 x 8% giá trị phần bị vi phạm = 48.040.624 đồng.