CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

41/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhựa đường Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 221
  • 13

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhựa đường

03-07-2012
TAND cấp huyện

Giữa nguyên đơn và bị đơn có ký bốn hợp đồng mua bán nhựa đường. Hợp đồng số 83/NĐ ngày 15/01/2002, Hợp đồng số 009/2003/NĐ ngày 02/02/2003, Hợp đồng số 013-2004/NĐ ngày 01/3/2004, Hợp đồng số 084-2008/PLC.NĐCT ngày 04/12/2008,Số nợ phát sinh theo các hợp đồng đến nay là 8.495.260.006 đồng bao gồm: Nợ gốc: 4.557.744.629 đồng Lãi do chậm thanh toán: 3.937.515.377 đồng (tạm tính đến ngày 31/5/2012 theo mức lãi suất 0,85%/tháng) Yêu cầu bị đơn thanh toán ngay số nợ nói trên.