TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU


30/2013/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

  • 0
  • 0

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

Phúc thẩm
19-09-2013
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn trình bày: Vào ngày 12/11/2012, chi nhánh Công ty lương thực thực phẩm VL (gọi tắt là NĐ_Công ty VL) có ký hợp đồng bán cho BĐ_Hợp tác xã Thanh Phú (gọi tắt là BĐ_HTX Thanh Phú) hàng hóa là gạo 15% tấm xuất khẩu, số lượng 1.000.000 kg, theo tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Việt Nam, đơn giá giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh là 8.750 đồng/kg, thỏa thuận, giao hàng từ ngày 15/11/2012 đến 30/11/2012, khi giao hàng thông báo trước 03 ngày thỏa thuận thanh toán 90% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Còn 10% đến ngày giao hàng xong phải thanh toán đủ .