CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

06/2010/ KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 491
  • 32

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

24-11-2010
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn NĐ_Công ty Sinh An do ông Cao Minh Viễn làm đại diện trình bày: Vào ngày 8/10/2009 NĐ_Công ty Sinh An ký hợp đồng kinh tế số 127/HĐKT/2009 với BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG- Theo nội dung hợp đồng thì NĐ_Công ty Sinh An bán cho BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG 1.000 tấn gạo với giá 6.830.000 đồng/tấn, thành tiền là 6.830.000.000 đồng và tiền thuế VAT tổng cộng là 7.181.281.800 đồng. BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG đã thanh toán cho NĐ_Công ty Sinh An số tiền 6.147.000.000 đồng và còn nợ lại 1.034.281.800 đồng. Nay NĐ_Công ty Sinh An yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty cổ phần kinh doanh nông sản KG. phải thanh toán số tiền 1.034.281.800 đồn và tiền lãi 1% kể từ tháng 11/2009 đến nay.


30/2013/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 412
  • 19

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

19-09-2013
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn trình bày: Vào ngày 12/11/2012, chi nhánh Công ty lương thực thực phẩm VL (gọi tắt là NĐ_Công ty VL) có ký hợp đồng bán cho BĐ_Hợp tác xã Thanh Phú (gọi tắt là BĐ_HTX Thanh Phú) hàng hóa là gạo 15% tấm xuất khẩu, số lượng 1.000.000 kg, theo tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Việt Nam, đơn giá giao tại cảng thành phố Hồ Chí Minh là 8.750 đồng/kg, thỏa thuận, giao hàng từ ngày 15/11/2012 đến 30/11/2012, khi giao hàng thông báo trước 03 ngày thỏa thuận thanh toán 90% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Còn 10% đến ngày giao hàng xong phải thanh toán đủ .