CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

05/2014/KDTM - ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán đồ gỗ nội thất Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 229
  • 8

Tranh chấp hợp đồng mua bán đồ gỗ nội thất

21-02-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 26 / 7 / 2013 của NĐ_Công ty TNHH SXTM Sung My và lời khai ở Tòa án do bà Phạm Thị Thu Thủy đại diện trình bày: Từ năm 2010 đến ngày 29/12/2011 NĐ_Công ty TNHH SXTM Sung My có bán hàng đồ gỗ nội thất tủ bàn ghế cho cửa hàng Hoàng Gia do bà BĐ_Nguyễn Thị Kim Loan và chồng là ông LQ_Dương Văn Dương làm chủ theo phương thức gối đầu, mỗi lần liên hệ mua hàng thì đều có mặt bà BĐ_Kim Loan và ông LQ_Dương, khi nhận hàng thì bà BĐ_Kim Loan trực tiếp ký nhận. Tính đến ngày 29/12/2011 thì bà BĐ_Kim Loan và ông LQ_Dương còn nợ tiền mua hàng là 522.429.000đồng, nhiều lần đến yêu cầu thanh toán thỉ chỉ gặp bà BĐ_Kim Loan hứa hẹn mà không thanh toán.