CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

31/2014/KDTM -ST: Tranh chấp hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 244
  • 16

Tranh chấp hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng

25-03-2014
TAND cấp huyện

Ngày 05/03/2011 NĐ_Công ty TNHH Minh Phương (gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Phương) và BĐ_Công ty TNHH Hiếu Minh (gọi tắt là BĐ_Công ty Hiếu Minh) có ký hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng số 03/11 – HĐTBXD. Thời hạn chấm dứt hợp đồng là ngày 31/12/2011. Vào ngày 15/02/2012 hai bên tái ký hợp đồng mới số 03/12- HĐTBXD, thời hạn chấm dứt hợp đồng mới là ngày 31/12/2012 (do bên thuê thông báo vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng số thiết bị đang thuê của hợp đồng cũ và sẽ thuê bổ sung thêm trong năm 2012).


31/2014/KDTM -ST: Tranh chấp hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 228
  • 12

Tranh chấp hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng

25-03-2014
TAND cấp huyện

Ngày 05/03/2011 NĐ_Công ty TNHH TM-DV-XD Phụng Hà (gọi tắt là NĐ_Công ty Phụng Hà) và BĐ_Công ty TNHH Hưng Phúc (gọi tắt là BĐ_Công ty Hưng Phúc) có ký hợp đồng cho thuê thiết bị xây dựng số 03/11 – HĐTBXD. Thời hạn chấm dứt hợp đồng là ngày 31/12/2011. Vào ngày 15/02/2012 hai bên tái ký hợp đồng mới số 03/12- HĐTBXD, thời hạn chấm dứt hợp đồng mới là ngày 31/12/2012 (do bên thuê thông báo vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng số thiết bị đang thuê của hợp đồng cũ và sẽ thuê bổ sung thêm trong năm 2012).