CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

22/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nguyên liệu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 329
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán nguyên liệu

27-05-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 11/07/2013, NĐ_Công ty TNHH Thanh Thảo và BĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Ken Ly có thực hiện việc mua bán hàng hóa theo các đơn đặt hàng số 006/KP12 ngày 27/06/2012 và số 007/KP12 ngày 31/07/2012 và các hóa đơn bán hàng số AA/11P 0001345 ngày 30/06/2012, AA/11P 0001346 ngày 30/06/2012, AA/11P 0001355 ngày 04/07/2012, AA/11P 0001371 ngày 13/07/2012, AA/11P 0001373 ngày 13/07/2012, AA/11P 0001400 ngày 24/07/2012, AA/11P 0001402 ngày 24/07/2012, AA/11P 0001418 ngày 27/07/2012, AA/11P 0001419 ngày 27/07/2012, AA/11P 0001420 ngày 27/07/2012, AA/11P 0001482 ngày 15/08/2012, AA/11P 0001483 ngày 16/08/2012, AA/11P 0001492 ngày 17/08/2012, AA/11P 0001494 ngày 20/08/2012. Theo đó, NĐ_Công ty TNHH Thanh Thảo bán cho BĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Ken Ly các loại Frit, Màu, Men in và các nguyên liệu khác dùng để sản xuất gạch Geramic, với đơn giá từng loại hàng được ghi nhận cụ thể trong từng đơn đặt hàng.