CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

74/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tư vấn và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 338
  • 16

Tranh chấp hợp đồng tư vấn và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

12-06-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 07/3/2007, NĐ_Công ty Liên doanh My Quân (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty My Quân) và BĐ_Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm An Dương (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty An Dương) có ký kết với nhau Hợp đồng kinh tế Tư vấn và triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp số MQ/022007/B4U. Theo hợp đồng, BĐ_Công ty An Dương có trách nhiệm tiến hành khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt và triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp B4U tại trụ sở NĐ_Công ty Liên doanh My Quân. Yêu cầu kỹ thuật, nội dung nghiệp vụ và chức năng hệ thống được mô tả trong tài liệu giải pháp. Trong quá trình triển khai dự án, nếu BĐ_Công ty An Dương không đáp ứng được yêu cầu của NĐ_Công ty My Quân về mặt tiến độ cũng như giải pháp thì NĐ_Công ty My Quân có quyền ra văn bản đơn phương không tiếp tục thực hiện hợp đồng và yêu cầu BĐ_Công ty An Dương phải hoàn lại 100% các khoản chi phí đã tạm ứng và thiệt hại (nếu có) trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ ngày NĐ_Công ty My Quân gửi văn bản. Hai bên sẽ thống nhất kế hoạch triển khai, trường hợp khách quan BĐ_Công ty An Dương không sắp xếp được nhân sự cho kế hoạch đã định thì BĐ_Công ty An Dương sẽ thông báo trước cho NĐ_Công ty My Quân để thay đổi kế hoạch cho phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Thời gian thay đổi không được tính vào thời gian trễ của dự án.