CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

170/2008/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 347
  • 16

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa

18-12-2008
Tòa phúc thẩm TANDTC

NHẬN THẤY Theo đơn khởi kiện ngày 24/3/2008, nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Vận tải biển Chi Tiên do bà Nguyễn Thị Nghiệp là Giám đốc, có bà Lê Thị Minh Thư - đại diện trình bày thì giữa nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận ký hợp đồng kinh tế số 23-02-08/LV-HĐVC hợp đồng vận chuyển hàng hóa ngày 23 tháng 02 năm 2008. Với nội dung vận chuyển 2000 tấn phân MOP từ cảng Xinxing Hainan, Trung Quốc về cảng thành phố HCM, Việt Nam, cước vận chuyển là 22 USD/tấn (FIOT BSS 1/1), thời gian dự kiến xếp hàng là ngày 25-27/02/2008, mức xếp/mức dỡ tổng cộng 7 ngày sử dụng cho cả hai đầu cảnh (Trong điều kiện thời tiết tốt và trừ trường hợp bất khả kháng).


11/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 893
  • 66

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa

12-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 22/11/2013 và các lời khai của người đại diện của nguyên đơn NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan trình bày: Căn cứ hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy số 027/2012/HĐNT ngày 25/6/2012được ký giữa BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt và NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6, đã sáp nhập là Công ty trực thuộc của NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan. NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 đã hoàn thành công việc vận chuyển hàng hóa cho BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt. Ngày 26/12/2012 hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng trên. Theo đó BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt có trách nhiệm phải thanh toán cho NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 số tiền nợ là 671.000.000đồng. Tuy nhiên Công ty đến tháng 3/2013 chỉ mới nhận được 30.000.000đồng. Theo biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm ngày 30/6/2013 BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt còn nợ số tiền nợ gốc là 641.000.000đồng.