CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAMSắp xếp:

72/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán mặt hàng kính Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 218
  • 7

Tranh chấp hợp đồng mua bán mặt hàng kính

06-06-2013
TAND cấp huyện

NHẬN THẤY: Theo đơn khởi kiện ngày 16/8/2012 và các lời khai tại Tòa án nhân dân quận TP, Nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần vật tư Bình Minh do ông Đỗ Phú Quang là người đại diện theo ủy quyền trình bày: Năm 2011 NĐ_Công ty cổ phần vật tư Bình Minh và BĐ_Công ty TNHH MTV SXTM Hùng Anh (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Bình Minh và BĐ_Công ty Hùng Anh) có tiến hành mua bán mặt hàng kính. Việc mua bán được tiến hành dưới hình thức các hợp đồng thương mại và bán lẻ (không có hợp đồng) Cụ thể như sau: 1/ Hợp đồng số 01/HĐTM ngày 14/3/2011 – Hóa đơn số 1950 ngy 16/3/2011 trị giá: 476.706.237 đồng. 2/ Hợp đồng số 04/HĐTM ngày 30/3/2011 – Hóa đơn số 1152 ngy 31/3/2011 trị gi 195.779.804 đồng. 3/ Hợp đồng số 07/ HĐTM ngy 27/10/2011 – Hóa đơn số 134 ngy 31/10/2011 trị gi 189.990.193 đồng.